TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN DƯ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:25/1/2021 đến ngày:31/1/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 25/1
Ba 26/1
Tư 27/1
Năm 28/1
Sáu 29/1
Bảy 30/1
CN 31/1