TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN DƯ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:5/12/2022 đến ngày:11/12/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 5/12
Ba 6/12
Tư 7/12
Năm 8/12
Sáu 9/12
Bảy 10/12
CN 11/12