Lịch công tác tuần Trường THPT Trần Văn Dư
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:13/7/2020 đến ngày:19/7/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 13/7
Ba 14/7
Tư 15/7
Năm 16/7
Sáu 17/7
Bảy 18/7
CN 19/7