Lịch công tác tuần Trường THPT Trần Văn Dư
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:19/4/2021 đến ngày:25/4/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 19/4
Ba 20/4
Tư 21/4
Năm 22/4
Sáu 23/4
Bảy 24/4
CN 25/4