Lịch công tác tuần Trường THPT Trần Văn Dư
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:18/1/2021 đến ngày:24/1/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 18/1
Ba 19/1
Tư 20/1
Năm 21/1
Sáu 22/1
Bảy 23/1
CN 24/1