Lịch công tác tuần Trường THPT Trần Văn Dư
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:12/12/2022 đến ngày:18/12/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 12/12
Ba 13/12
Tư 14/12
Năm 15/12
Sáu 16/12
Bảy 17/12
CN 18/12